Huisregelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VILLA MERCATOR

 

  1. INRICHTING

1.1 MEUBILAIR

Om onnodige schade en slijtage van meubels en muren te voorkomen worden de meubels niet verplaatst tussen de verschillende kamers en blijven beschermende tafellakens liggen op de eettafels.

De woning is zowel langs de binnen- als de buitenzijde ingericht, het meubilair van de binneninrichting wordt niet naar buiten verplaatst en visa versa, dit geldt eveneens voor televisie- en audioapparatuur.

 

1.2 KACHEL

De woning functioneert op centrale verwarming, zodoende dient de gaskachel in de leefruimte ter decoratie en wordt deze niet gebruikt.

 

1.3 TOILET

Er worden geen voorwerpen of substanties in de toiletten doorgespoeld die daar niet in horen zoals luiers, maandverbanden, (mini) tampons, vet en voedsel.

 

1.4 BERGING

Alle huishoudtoestellen zoals strijkplan, wasautomaat, droogkast, diepvries, koelkast en alle andere elektrische toestellen zijn vrij te gebruiken door de huurder. De koelkast en diepvriezer dient leeg achtergelaten te worden en de toestellen dienen na gebruik gereinigd te worden.

 

1.5 KEUKEN

In de keuken staat een vaatwasser. Vaatwasproduct, keukenhanddoeken en schotelvodden zijn voorzien. Alvorens de vaatwasser te gebruiken wordt de vaat vooraf afgespoeld om te voorkomen dat er etensresten in de vaatmachine komen.

Het keukengerei dient gereinigd en ordelijk teruggeplaatst te worden. Het is verboden om een frietketel of gourmetstel te gebruiken in de woning.

 

Vetresten of frituurvet wordt nooit in de gootsteen of uitgietbakken gegoten !

 

1.6 LOUNGE ZETELS

Rondom de woning zijn de terrassen aangekleed met loungezetels. De kussens hiervoor zitten in weerbestendige kussentassen. Men kan deze vinden op een pallet onder de carport. Na gebruik dient men de kussens terug in de kussentassen te steken en proper op de pallet te stapelen, zodat deze niet nat kunnen worden door neerslag.

 

  1. ECOVRIENDELIJK

2.1 NUTSVOORZIENINGEN

Water- en elektriciteitsverbruik zijn in de huurprijs inbegrepen, voor zover dit over een normaal gebruik gaat.

 

2.2 HUISAFVAL

U dient zelf in te staan voor uw huisafval er zijn vuilzakken in de huurprijs inbegrepen. Nieuwpoort beschikt over ondergrondse afvalstraten www.nieuwpoort.be/ondergrondse-afvalstraten. De dichtstbijzijnde afvalcontainers vindt u op 300m vogelvlucht, in de Veurnestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Fransstraat. Niet navolgen van deze regel wordt verrekend via de waarborg, tarief te raadplegen via de algemene voorwaarden.

 

  1. LEEFREGELS

3.1 HUISDIEREN

Dieren zijn binnen als in de tuin niet toegelaten. Voor mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking kunnen uitzonderingen worden toegestaan mits dit vooraf gemeld wordt aan de uitbater.

 

3.2 ROKEN

Roken in huis is niet toegelaten. Buiten kan er gerookt worden, peuken mogen niet rondom de woning rondslingeren hiervoor zijn assenbakken voorzien.

 

3.3 PARKEREN

Auto’s dient men te parkeren op de oprit, onder de carport en achter de poort indien de wagens geen last hebben van olieverlies. Eventuele schoonmaakkosten voor plekvorming in de meest ruime zin van het woord worden aangerekend.

 

3.4 BEDLINNEN EN HANDDOEKEN

Er zijn 5 slaapkamers. De slaapkamer gelijkvloers heeft 4 éénpersoonsstapelbedden alle overige slaapkamers hebben dubbele bedden. De bedden zijn uitgerust met standaard hoeslakens. Gasten welke opteren om niet gebruik te maken van onze bedlinnen en handdoeken verhuur, tegen 10€/persoon, dienen zelf voor dekbedovertrekken alsook kussenslopen en handdoeken te zorgen.

 

3.5 BUITENRUIMTE MET BBQ

Respecteer de tuinaanplanting, verlies onze allerkleinste gasten niet uit het oog in de speeltuin. Het opzetten van windschermen, tenten en het stoken van vuurtjes is ten strengste verboden.

De BBQ is vrij te gebruiken, kolen zijn niet in de huurprijs inbegrepen. Na gebruik dient men deze terug proper en gereinigd achter te laten.

 

3.6 EINDSCHOONMAAK

De eindschoonmaak wordt steeds door onze kuisploeg uitgevoerd. We verwachten dat u zelf instaat voor uw afval en de eigendom ordentelijk en netjes achterlaat. In geval van een abnormaal niveau van vuiligheid of wanorde zal het bijkomende aantal uren dat er moet schoongemaakt worden verrekend worden via de waarborg, voor meer info zie onze algemene voorwaarden.

 

3.7 INTERNET

Alle kamers zijn voorzien van gratis WIFI, het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internet verkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegaal downloaden is verboden.

 

3.8 GAMING

De TV in de leefruimte is voorzien van digitale televisie, Netflix, internet en een PS4 Console. PS4 games dient men zelf te voorzien.

 

3.9 CAPACITEIT WONING

Het maximaal aantal personen dat de woning betrekt mag onder geen enkel beding hoger zijn dan 12 personen. Dit inzake het brandveiligheidsattest, bij inbreuk kan de toegang tot de vakantiewoning ontzegd worden.

 

3.10 ONDERVERHUUR

De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met de groep gedurende die hele periode gebruik maakt van de woning. Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten, zeker niet zonder voorafgaand overleg met uitbaters.

 

3.11 CONTRACT

Het betreffende contract is afgesloten voor de vermelde periode. De huurder heeft geen recht op de woning buiten deze periode. De woning mag voor de gehuurde periode niet doorverhuurd worden aan andere personen.

De huurder blijft de hoofdverantwoordelijke van de vakantiewoning tijdens het verblijf en dient zijn medebewoners op de hoogte te brengen van de regels.

Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.

 

3.12 NALATIGHEID

Het huis wordt aangeboden in zuivere / propere staat. Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder. Voor meer info zie onder algemene voorwaarden.

 

Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is, verwittigt u onmiddellijk de eigenaar. Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden.

 

3.13 AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.v. de huurders voor:

  1. Gebeurlijke ongevallen die voorkomen tijdens het verblijf.
  2. Lichamelijke letsels die u overkomen tijdens het verblijf.
  3. Materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf
  4. Diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.

 

3.14 BRANDVEILIGHEID EN NOODPROCEDURES

Het huishoudelijk brandreglement, de positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten worden eerst nagezien alvorens de woning in gebruik te nemen. Brandweerplannen zijn eveneens beschikbaar via de website www.villamercator.be/architectuur/brandweerplannen .

 

Op ieder verdiep is er een afdruk van een plattegrond waarop de branddetectie, brandblusapparaten en nooduitgangen vermeld staan. De trappen, gangen en deuren moet men vrij houden om zo een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk te maken. Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.

 

Er is een EHBO koffer aanwezig in de keuken. Eigen elektrische toestellen moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten. In het gebouw is geen vast telefoontoestel aanwezig, het is dus aangewezen dat men een gsm bij heeft.

 

Kaarsen ontsteken in en rondom de woning, het bewaren van vuurwapens al dan niet met munitie en/of ontbrandbare stoffen, evenals het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk rondom de woning is ten strengste verboden.

 

3.15 GEZINSVRIENDELIJKHEID

De huurder draagt zorg voor de woning als een goede huisvader. Villa Mercator is een gezinsvriendelijk verblijf en wordt niet verhuurd voor vrijgezellenfeestjes of fuiven. U bevindt zich in een residentiële woonwijk, u dient het karakter van de buurt te respecteren en niet te storen met overdreven lawaai.

 

3.16 NACHTLAWAAI

Er is een gemeentelijk politiereglement van kracht dat nachtlawaai administratief kan beboeten.

De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.

De eigenaar kan indien misbruiken opduiken zijn eigendom betreden om het niet naleven van de afspraken en of nalatigheden vast te stellen en dit zonder de toestemming van de huurder.

De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.

 

3.17 SCHADE

Informeer ons zo snel mogelijk en binnen de 12uur bij vermissing van voorwerpen uit de inventaris. Ons telefoonnummer vindt u op de website bij het gedeelte contact.

Wij stellen het zeer op prijs als u ons gebeurlijke schade snel meld, zodat we dit niet pas na uw vertrek ontdekken. De woning wordt gecontroleerd op gebreken en ontbrekende zaken voordat er nieuwe gasten arriveren.

De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of gasten is ontstaan. Kosten voor deze toegebrachte schade worden in mindering gebracht van de waarborg.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting ( binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.

In geval van schade zie eveneens onze algemene voorwaarden.

 

  1. RESERVATIE

4.1 HUUROVEREENKOMST

De huurovereenkomst komt slechts tot stand na ondertekening en/of betaling van de huurovereenkomst door de huurder. Ondertekeningen/of betaling van de huurovereenkomst impliceert ook aanvaarding van het huishoudelijk reglement, de algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden.

De huurder is ertoe gehouden de huursom te betalen ten laatste 60 dagen voor de aanvang van de huurovereenkomst. Indien de verhuurder het voorschot niet heeft ontvangen binnen deze termijn, zal het contract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd en zal de verhuurder het recht hebben om de vakantiewoning voor de betrokken periode onmiddellijk opnieuw te huur te stellen. Bij korte boekingsperiode word dit tussen de verhuurder en huurder besproken.

De waarborgsom van 500,00 euro dient te worden voldaan uiterlijk 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode en wordt 2 weken na het verblijf terug gestort indien alles in orde.

4.2 AANKOMST EN VERTREK

De intrek van de vakantiewoning gebeurt op de eerste dag van de huurperiode vanaf 16.00 uur, indien de huurder om een uitzonderlijke reden de woning vroeger wenst te betrekken, dient hij steeds op voorhand de toestemming van de eigenaar te vragen, zie onze algemene voorwaarden. Het vertrek uit de vakantiewoning dient te gebeuren op de laatste dag van de huurperiode voor 10 u00 ’s ochtends.

Het in ontvangst nemen en het terug bezorgen van fysieke sleutels wordt overeen gekomen tussen huurder en verhuurder. Het verlies van een sleutel-set zal gepaard gaan met een kost van 50,00 euro/set. Voor meer info zie onze algemene voorwaarden.

 

4.3 ANNULATIE

Zie onze annulatievoorwaarden.

 

4.4 GESCHILLEN

Eventuele geschillen voortvloeiend uit het bestaan, de interpretatie of de uitvoering ervan, welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, zijnde de ligging van de vakantiewoning.

 

4.5 GDPR

Vanaf 25 mei 2018 is onze website beschermd door de nieuwe wet op de privacy. Onze bestanden vallen dus onder de GDPR wetgeving in Europa. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de commerciële activiteiten van M45 BV. Voor meer info zie onze algemene voorwaarden.